Newyddion S4C

Dim ymgais gan Blaid Cymru i ‘guddio’ ei phroblemau meddai Liz Saville Roberts

Liz Saville Roberts

Doedd dim ymgais gan Blaid Cymru i geisio 'cuddio' problemau mewnol y blaid, yn ôl Liz Saville Roberts.

Daw sylwadau AS Dwyfor Meirionnydd ddydd Iau yn dilyn cyhoeddiad Adam Price dros nos y bydd yn ymddiswyddo yn arweinydd Plaid Cymru unwaith y mae arweinydd dros dro yn cymryd yr awenau yr wythnos nesaf.

Daeth y cyhoeddiad yn sgil adroddiad damniol gan Nerys Evans oedd yn trafod “diwylliant gwenwynig" o fewn y blaid.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad fod Plaid Cymru wedi "methu â gweithredu agwedd dim goddefgarwch tuag at aflonyddu rhywiol" a bod angen ymdrin â nifer o faterion Adnoddau Dynol "ar fyrder". 

Ond wrth drafod ar raglen Radio 4 Today dywedodd Liz Saville Roberts fod cyhoeddi’r adroddiad wedi dangos parodrwydd Plaid Cymru i fynd i’r afael â’r broblem.

“Fe wnaethon ni gomisiynu adroddiad gan Nerys Evans a chyhoeddi crynodeb trylwyr i’r cyhoedd,” meddai.

“Pe baen ni eisiau cuddio, fydden ni ddim wedi gwneud hynny.”

Amddiffynnodd hefyd benderfyniad Adam Price i benderfynu aros ymlaen yn y byr dymor yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad.

“Mae’n rhaid dod o hyd i ffordd o fewn plaid, plaid gymharol fach, o sicrhau newid,” meddai.

‘Cyfraniad’

Dywedodd Liz Saville Roberts ei bod hi hefyd eisiau talu teyrnged i Adam Price.

“Hoffwn ddiolch i Adam am y gwaith y mae wedi'i wneud dros y pedair blynedd diwethaf,” meddai.

Ar y naill law, mae Adam wedi sicrhau gwell cydraddoldeb yng Nghymru,” meddai.

“Da ni’n sôn am brydau ysgol am ddim i bob un plentyn cynradd, a ddaeth i mewn o ganlyniad i’w arweinyddiaeth.

“Mae'r blynyddoedd Covid wedi bod yn anhygoel o anodd o ran cyfathrebu â phobl. Ond mae annibyniaeth bellach yn rhan o sgwrs genedlaethol Cymru.

“Mae'n rhan o'r sîn wleidyddol Gymreig nawr, a hynny i raddau helaeth o ganlyniad i gyfraniad Adam.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.