Newyddion S4C

Torfaen yn ail ym Mhrydain ar gyfer twf busnesau bach medd arolwg

08/05/2023
Pont-y-pŵl

Mae Sir Torfaen yn y de ddwyrain wedi dod yn ail mewn arolwg a fu'n astudio ardaloedd ym Mhrydain lle mae busnesau bychain yn tyfu gyflymaf.

Roedd Torfaen yn ail i Calder Valley yn Sir Gorllewin Efrog, sef lleoliad y gyfres deledu Happy Valley.

Roedd yr arolwg wedi cynnwys 2.3 miliwn o fusnesau bychain – cwmnïau gyda llai na 10 o weithwyr.

Dywedodd perchnogion busnesau bach fod yr argyfwng costau byw wedi hybu cefnogaeth gan bobl leol i fusnesau bach annibynnol.

Doedd yna ddim cynrychiolaeth o Lundain na de Lloegr yn y deg uchaf ar y rhestr.

Cafodd yr arolwg ei drefnu gan adeiladwyr gwefannau Go Daddy a dywedodd eu pennaeth yn y DU ac Iwerddon Andrew Gradon: “Mae busnesau bach Prydain yn gwneud cyfraniad aruthrol.

“Mae ganddynt y grym i ychwanegu biliynau i’r economi wrth ddarparu swyddi a sicrhau fod cymunedau lleol ar draws Yr Alban, Cymru a gogledd Lloegr yn ffynnu."

Llun: Wikimedia Commons

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.