Newyddion S4C

stryd fawr y bari

Arestio dyn o'r Bari am ymosod ar swyddog heddlu benywaidd

NS4C 28/04/2023

Mae dyn 44 oed o'r Bari wedi cael ei arestio ar ôl rhedeg i ffwrdd heb dalu o fwyty yng nghanol y dref ac ymosod ar swyddog heddlu benywaidd. 

Cafodd swyddogion eu galw i'r Stryd Fawr am tua 19:30 ddydd Mercher yn dilyn adroddiad fod cwpl wedi methu â thalu am eu pryd bwyd cyn gadael mewn cerbyd. 

Cafodd y cerbyd ei stopio ar Heol Broad ac wrth arestio un o'r bobl, cafodd y swyddog ei chicio gan un o'r teithwyr. 

Mae'r dyn wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau yn parhau. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.