Newyddion S4C

Caerdydd Rotherham

Rotherham Utd yn ymchwilio i gamdriniaeth hiliol yn erbyn un o chwaraewyr Caerdydd

NS4C 28/04/2023

Mae Rotherham United yn ymchwilio i adroddiadau fod un o'u cefnogwyr wedi cam-drin un o chwaraewyr clwb pêl-droed Caerdydd yn hiliol ar gyfryngau cymdeithasol, yn dilyn buddugoliaeth yr Adar Gleision yn y dref nos Iau.

Fe gurodd Caerdydd Rotherham United 1-2, gan gadw gobeithion yr Adar Gleision o aros yn y Bencampwriaeth y tymor nesaf yn fyw.

Mewn datganiad nos Iau, dywedodd Rotherham United fod y clwb wedi  "ei arswydo o fod wedi clywed am ddigwyddiad o gam-drin hiliol ar gyfryngau cymdeithasol yn dilyn gêm yn y Bencampwriaeth Sky Bet nos Iau yn erbyn Caerdydd.

"Daethpwyd â nifer o negeseuon cyfryngau cymdeithasol i sylw’r clwb yn syth ar ôl y gêm yn Stadiwm Efrog Newydd AESSEAL ac mae Rotherham United nawr yn ceisio adnabod yr unigolyn dan sylw a bydd yn gweithio ochr yn ochr â Heddlu De Sir Efrog i ddod â’r troseddwr o flaen ei well.

"Mae Rotherham United yn condemnio gweithredoedd yr unigolyn uchod yn llwyr a hoffem ailadrodd yn gadarn ein polisi dim goddefgarwch tuag at hiliaeth neu wahaniaethu o unrhyw fath."

Ychwanegodd y datganiad: "Bydd y clwb yn cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau ei bod yn amlwg nad yw gweithredoedd yr unigolyn dan sylw mewn unrhyw ffordd yn cynrychioli ein clwb pêl-droed a’n cefnogwyr."

"Mae’r clwb yn ymwahanu’n llwyr oddi wrth weithredoedd yr unigolyn hwn a’r ymddygiad ffiaidd y mae wedi’i ddangos a bydd yn cymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau nad yw’r digwyddiad ynysig hwn yn amharu ar enw da Rotherham United a’n cefnogwyr."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.