Newyddion S4C

Eisteddfod Llangollen yn gwneud tro pedol ar ddefnyddio ei harwyddair

Eisteddfod Llangollen yn gwneud tro pedol ar ddefnyddio ei harwyddair

11/04/2023

Ar ôl penderfynu newid ei harwyddair, mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi gwneud tro pedol.

Daw hyn wedi i nifer wrthwynebu'r bwriad i newid arwyddair yr Eisteddfod, gyda llythyr gan nifer o wrthwynebwyr yn dweud y byddai'n "dwyn anfri" arni hi ei hun gyda'r newid. 

Mewn datganiad yn gynharach ym mis Mawrth, dywedodd yr Eisteddfod y bydd yr arwyddair "Byd gwyn fydd byd a gano. Gwaraidd fydd ei gerddi fo" yn cael ei newid erbyn 2024.

Cafodd y cwpled adnabyddus ei gyfansoddi gan T. Gwynn Jones, ac ers 75 o flynyddoedd, dyma arwyddair i Eisteddfod sy’n denu pobl o bedwar ban byd i Gymru. 

"Blessed is a world that sings, gentle are its songs" ydy'r cyfieithiad Saesneg o eiriau'r bardd, ond mewn ymgynghoriad diweddar i foderneiddio’r ŵyl, fe ddaeth i’r amlwg bod rhai yn poeni bod gwir ystyr y geiriau yn mynd ar goll wrth eu cyfieithu.

Roedd pryderon fod rhan o’r arwyddair sy’n dathlu “byd gwyn” yn cael ei gyfieithu i “white world” yn Saesneg.

'Parhau i ddefnyddio'

Mewn datganiad, dywedodd yr Eisteddfod: "Yn dilyn cryn ystyriaeth o ymateb y cyhoedd, mae’r Bwrdd wedi pleidleisio i barhau i ddefnyddio arwyddair T. Gwynn Jones.

"Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i drafodaeth gyhoeddus yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod arwyddair yr Eisteddfod yn adlewyrchu’r byd rydym yn byw ynddo heddiw a’r byd rydym am fyw ynddo yfory."

Ychwanegodd bod angen "ystyried llawer o leisiau gwahanol, a chwestiynu sut mae iaith yn parhau i esblygu."

Bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg yr arwyddair yn "ymddangos ochr yn ochr â’u gilydd lle bynnag y bo modd."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.