Heddlu yn arestio bachgen 17 oed wedi ddigwyddiad yng Nghaerdydd

NS4C

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio bachgen 17 oed ar ôl digwyddiad yng Nghaerdydd brynhawn dydd Iau. 

Daw hyn ar ôl i heddlu arfog ymateb i ddigwyddiad ger ysgol yn ardal Pentwyn o'r brifddinas. 

Er bod y digwyddiad wedi dod i ben yn yr ardal erbyn hyn, cyhoeddodd Heddlu De Cymru eu bod wedi arestio bachgen 17 oed ar amheuaeth o fod â chyffur dosbarth A yn ei feddiant gyda’r bwriad o’i werthu.

Dywedodd yr heddlu bod grymoedd ychwanegol o dan Adran 60, sydd yn galluogi unrhyw heddwas i atal a chwilio unrhyw un ar droed neu mewn cerbyd am arfau neu offer peryglus, yn parhau i fod mewn grym.