Newyddion S4C

S4C

Tân mewn gwesty 400 oed oedd yn gartref i ffoaduriaid o Wcráin

NS4C 16/03/2023

Mae gwesty 400 oed oedd yn gartref i ffoaduriaid o Wcráin ymhlith adeiladau a gafodd eu llosgi gan dân yn Midhurst, Gorllewin Sussex.

Y gred oedd bod y tân wedi dechrau toc wedi 1:00 GMT fore ddydd Iau mewn eiddo ar Stryd y Gogledd cyn lledu i do Tafarn yr Angel drws nesaf.

Dywedodd un o drigolion lleol Hilton Holloway, a welodd y tân, wrth asiantaeth newyddion PA fod tua 30 o bobl, gan gynnwys rhai plant, wedi gorfod gadael y gwesty.

“Roedd yna nifer o ffoaduriaid o’r Wcráin yn y gwesty, oedd â thua 15 ystafell,” meddai.

Roedd lluniau a fideo a dynnwyd gan Mr Holloway, sy'n byw gyferbyn â'r gwesty, yn dangos y tân yn lledaenu o adeilad cyfagos i do'r Angel Inn.

Roedd 14 injan dân yn rhan o’r ymdrech i'w ddiffodd. 

“Mae dros 30 o bobl wedi gadael yr adeilad ac mae diffoddwyr tân yn gweithio’n galed i ddod â’r tân dan reolaeth,” meddai Gwasanaethau Tân ac Achub Gorllewin Sussex.

Rhybuddiodd Heddlu Sussex, a anfonodd swyddogion i'r lleoliad, y byddai ffyrdd ar gau yn yr ardal leol.

Does dim adroddiadau am unrhyw anafiadau hyd yma.

Llun: Twitter @hiltonholloway

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.