Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law i’r rhan helaeth o Gymru

16/03/2023
Glaw trwm

Mae rhybudd melyn am law wedi ei gyhoeddi ar gyfer y rhan helaeth o Gymru ddydd Iau.

Dywed y Swyddfa Dywydd y bydd y glaw trymaf ar dir uchel, gyda hyd at 100mm yn syrthio mewn rhai mannau.

Mae'r rhybudd yn golygu bod llifogydd yn debygol a gallai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a theithiau ceir gael eu heffeithio gan gyflwr y ffyrdd.

"Bydd y glaw yn cyd-fynd ag amodau gwyntog a gallai llwch dŵr ei gwneud hi'n anodd gweld," meddai'r Swyddfa Dywydd.

Daeth y rhybudd i rym am 00:00 fore Iau ac mae'n parhau tan 15:00.

Mae 14 o siroedd wedi eu heffeithio gan y rhybudd melyn:

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Ynys Môn
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Torfaen
 • Wrecsam

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.