Newyddion S4C

Rishi Sunak ac Emmanuel Macron

Y DU i ariannu canolfan i fudwyr yn Ffrainc yn dilyn cytundeb newydd

NS4C 10/03/2023

Fe fydd Llywodraeth y DU yn ariannu canolfan i fudwyr yn Ffrainc fel rhan o gytundeb newydd i geisio atal pobl rhag croesi'r Sianel yn anghyfreithlon. 

Fe wnaeth y Prif Weinidog, Rishi Sunak, gyhoeddi ddydd Gwener y bydd y DU yn darparu bron i £500m i Ffrainc fel rhan o ymdrechion i rwystro pobl rhag croesi'r Sianel mewn cychod bach. 

Daw hyn yn sgil trafodaethau rhwng Mr Sunak ac arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ym Mharis. 

Dyma oedd y cyfarfod cyntaf rhwng arweinwyr y DU a Ffrainc ers pum mlynedd, wedi i densiynau godi rhwng y ddwy wlad yn ystod cyfnodau Boris Johnson a Liz Truss fel prif weinidogion. 

Yn dilyn y trafodaethau, fe wnaeth Mr Sunak gyhoeddi y bydd y DU yn ariannu'r ganolfan mudwyr newydd yn ogystal â channoedd o swyddogion newydd ar arfordir Ffrainc. 

Er hyn, mae'n ymddangos nad yw'r gwledydd wedi dod i gytundeb fyddai'n galluogi'r DU i anfon unrhyw un sydd yn croesi'r Sianel mewn cwch bach yn syth nôl i Ffrainc. 

Cyn y cyfarfod, dywedodd llefarydd Rhif 10 Downing Street fod y llywodraeth yn ceisio llunio cytundeb gyda Ffrainc er mwyn alltudio unrhyw un sydd yn croesi'r Sianel yn anghyfreithlon. 

Daw hyn wedi i Mr Sunak gyhoeddi ei Ddeddf Mewnfudo Anghyfreithlon newydd ar ddechrau'r wythnos, gan ddenu beirniadaeth chwyrn gan rai. 

O dan y ddeddfwriaeth newydd, fe fydd pobl sydd yn cyrraedd y DU yn anghyfreithlon yn cael eu halltudio ar unwaith a'u gwahardd rhag dychwelyd. 

'Bellach nag erioed' 

Mae Llywodraeth y DU eisoes wedi buddsoddi arian sylweddol yn Ffrainc er mwyn atal pobl rhag croesi'r Sianel, gan anfon mwy na £300m dros y ddegawd ddiwethaf. 

Fe wnaeth Mr Sunak gytuno i wario £63m er mwyn cynyddu'r nifer o swyddogion ar batrôl ar arfordir Ffrainc bedwar mis yn ôl. Cafodd cytundeb arall gwerth £55m ei lunio yn 2021. 

Er hyn mae'r nifer o bobl sydd yn croesi'r Sianel wedi cynyddu. Ers dechrau'r flwyddyn mae dros 3,000 o bobl wedi gwneud y daith ac yn 2022 fe wnaeth mwy na 46,000 o bobl gyrraedd y DU ar gychod bach. 

Mae'r cytundeb newydd yn nodi'r tro cyntaf i'r DU gytuno i adeiladu canolfan i fudwyr newydd yn Ffrainc er mwyn rhwystro rhagor o bobl rhag croesi. 

Wrth gyhoeddi'r cytundeb newydd, dywedodd Rishi Sunak ei fod yn mynd yn "bellach nag erioed" er mwyn taclo'r broblem. 

"Nid oes angen i ni reoli'r broblem, mae rhaid i ni ei thorri," meddai.

"Heddiw rydym wedi mynd yn bellach nag erioed er mwyn dod â'r fasnach afiach yma o fywydau dynol i ben.

"Gan weithio gyda'n gilydd, fe fydd y DU a Ffrainc yn sicrhau na fydd unrhyw un yn ecsploetio ein systemau heb gosb."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.