Newyddion S4C

Carchar i ddyn am geisio cyflawni lladrad gyda gwn ffug

22/02/2023
Barry Cooke

Mae dyn 42 oed o Abertawe wedi ei ddedfrydu i garchar am bedair blynedd a hanner ar ôl ceisio dwyn oddi ar ddynes gan ddefnyddio gwn ffug.

Fe anelodd Barry Cooke wn ffug at y ddynes 18 oed yng nghanol stryd yn Abertawe fis Tachwedd diwethaf gan fynnu ei bod hi’n rhoi ei heiddo iddo.

Fe redodd Cooke ar ôl y ddynes cyn iddi hi ddianc i mewn i gar ei ffrind ar Duke Street. Fe barhaodd i anelu’r gwn at y ddynes drwy ffenest y car gan fynnu iddi hi roi ei heiddo iddo, cyn ffoi wrth i’r ddynes ffonio’r heddlu.

Fe blediodd Cooke yn euog mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Abertawe. 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Sioned Davies: “Roedd hwn yn ddigwyddiad trawmatig i’r dioddefwyr. Yn amlwg mae Cooke yn droseddwr peryglus ac rwy’n falch ei fod wedi cael dedfryd o garchar am yr hyn a wnaeth e.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.