Newyddion S4C

Ffordd Percy, Wrecsam.

Gwrthod mast 5G yn Wrecsam

NS4C 20/02/2023

Mae cais i godi mast 5G yn Wrecsam wedi cael ei wrthod.

Roedd cwmni Gallivan CK Hutchinson Networks (UK) Ltd. 5G wedi rhoi cais i Gyngor Wrecsam i godi mast 17 medr o uchder yn ardal Hightown yn y ddinas.

Yn natganiad cynllunio'r cais, roedd y datblygwyr yn dweud y byddai mast yn sicrhau cyflymder rhwydwaith o rhwng 1GB yr eiliad a 10GB yr eiliad yn yr ardal.

Ond ar ôl i drigolion Hightown fynegi eu pryder mewn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus, fe benderfynodd Prif Swyddog Chynllunio ac Economi Cyngor Wrecsam, David Fitzsimmon i wrthod y cynllun oherwydd yr "effaith weledol andwyol."

“Pwnc pryderus”

Dywedodd y cynghorydd Graham Rogers, sydd yn cynrychioli ward Hermitage: “Roedd hwn yn bwnc pryderus dros yr wythnosau diwethaf i drigolion Ffordd Percy a Stockwell Grove.

“Cawn weld os bydd apêl yn dilyn y penderfyniad, ond am y tro mi rydan ni’n hapus gyda’r penderfyniad.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.