Newyddion S4C

rhew

Rhybudd melyn am eira a rhew i rai siroedd yng Nghymru

NS4C 16/01/2023

​​​​​​Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am eira a rhew ar gyfer rhannau o Gymru wrth i'r tymheredd ostwng.

Fe fydd y rhybudd yn dod i rym am 12:00 ddydd Llun ac mae yn para tan 12:00 ddydd Mawrth.

Mae disgwyl y bydd y ffyrdd a rheilffyrdd yn cael eu heffeithio.

Fe allai rhwng 5-10cm o eira ddisgyn ar diroedd uchel, a rhai centimetrau ar diroedd is.

Mae rhybudd hefyd y gallai'r rhew achosi anafiadau wrth i bobl lithro neu syrthio.

Dyma'r siroedd sydd yn cael eu heffeithio:

  • Conwy
  • Gwynedd
  • Sir Ddinbych
  • Sir y Fflint
  • Wrecsam
  • Ynys Môn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.