Newyddion S4C

Glaw / Ymbarel

Rhybudd melyn am law trwm i rannau o Gymru fore Sadwrn

NS4C 14/01/2023

Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd am law trwm yn parhau mewn mannau fore dydd Sadwrn.

Fe ddaeth rhybudd melyn am law trwm i rym am 21:00 nos Wener gan effeithio ar 12 sir ar hyd a lled Cymru. Fe fydd y rhybudd yn parhau mewn lle hyd at ganol dydd ac mae rhybudd y gallai arwain at lifogydd. 

Daw hyn wedi wythnos hynod o wlyb i Gymru, gyda nifer o ardaloedd yn dioddef llifogydd difrifol, toriadau trydan a thrafferthion teithio. 

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae disgwyl i rhwng 20 a 30mm o law gwympo dros nos Wener a bore Sadwrn, gyda rhai ardaloedd yn gweld hyd at 50 i 60mm.

Mae'r swyddfa wedi rhybuddio bod rhagor o lifogydd yn debygol oherwydd yr amodau gwlyb sydd eisoes wedi bod yn ystod yr wythnos. 

Mae yna rybuddion y gallai rhai tai a busnesau cael eu difrodi ac y gall nifer o bobl ddioddef toriadau i'w cyflenwadau trydan. 

Mae yna hefyd neges i gymryd gofal wrth deithio oherwydd amodau gyrru gwael, gyda disgwyl y bydd oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Fe fydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol: 

 • Ynys Môn 
 • Gwynedd
 • Ceredigion 
 • Sir Gaerfyrddin 
 • Sir Fynwy 
 • Abertawe 
 • Powys 
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Wrecsam 
 • Sir y Fflint
 • Sir Benfro

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.