Newyddion S4C

'Llywodraeth Cymru angen gwneud mwy i gynllunio ar gyfer glaw trwm'

'Llywodraeth Cymru angen gwneud mwy i gynllunio ar gyfer glaw trwm'

NS4C 12/01/2023

Mae angen i Lywodraeth Cymru "wneud mwy i gynllunio ar gyfer y glaw trwm", yn ôl AS Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan. 

Daw ei sylwadau yn dilyn llifogydd a glaw trwm i sawl rhan o Gymru ddydd Iau, gyda'r mwyafrif yn y dwyrain a'r de ddwyrain.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mai yn Rhondda Cynon Taf oedd y llifogydd ar eu gwaethaf.

Wrth gyfeirio at y llifogydd yn y sir, dywedodd Ms Fychan fod angen i Lywodraeth Cymru "annog ein Cynghorau, fel Rhondda Cynon Taf, i ddeall yn well sut i osgoi llifogydd ac i gefnogi cymunedau.

"Dro ar ôl tro, gwrthododd Llywodraeth Cymru gynnal ymchwiliad annibynnol i lifogydd dinistriol 2020.

"Mae Plaid Cymru wedi sicrhau adolygiad, a byddaf yn cyflwyno tystiolaeth gan gymunedau ar draws Canol De Cymru yn hwyrach eleni, ond dylai'r gwaith hwn fod wedi digwydd yn syth ar ôl mis Chwefror 2020. Mae'n rhaid dysgu gwersi, a hynny ar frys."

'Uchaf erioed'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y difrod yn peri “tristwch” ond bod lleihau’r risg o lifogydd a chynnydd yn lefel y môr “yn flaenoriaeth i ni”.

 “Rydym yn darparu’r lefelau uchaf erioed o gyllid i’n hawdurdodau reoli perygl llifogydd i helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau ledled Cymru,” medden nhw.

“Dros dymor y Llywodraeth ddiwethaf fe wnaethom ni fuddsoddi dros £390m mewn rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol trwy ddwy raglen.

“Roedd hyn wedi lleihau’r perygl i fwy na 47,000 o adeiladau ledled Cymru.

“Y flwyddyn ariannol hon rydym yn buddsoddi mwy na £71m ledled Cymru drwy Awdurdodau Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru.

“Mae hyn yn cynnwys gwaith adeiladu asedau llifogydd newydd, cynnal a chadw asedau presennol, datblygu cynlluniau yn y dyfodol, rheoli llifogydd naturiol, mesurau er mwyn gwrthsefyll llifogydd eiddo, mapio, modelu a chodi ymwybyddiaeth.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.