Newyddion S4C

Protest Cymdeithas yr Iaith yn Llanrwst

Ail dai: Cymdeithas yr Iaith yn galw am ddeddf eiddo cyn rali ddydd Sadwrn

NS4C 09/01/2023

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y llywodraeth i reoli prisiau rhent er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng ail dai. 

Daw'r galwad fel rhan o gynlluniau newydd y gymdeithas ar gyfer Deddf Eiddo i Gymru. 

Mae'r gymdeithas wedi cyhoeddi ei bod yn newid pwyslais ei hymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth' o ymgyrchu yn erbyn gormodedd o ail-gartrefi i ganolbwyntio ar Ddeddf Eiddo "gyflawn”.

Fe fydd y cynlluniau yn cael eu cyflwyno fel rhan o rali Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn. 

Dywedodd Cai Phillips, myfyriwr 20 oed a fydd yn cyflwyno'r ddeddf yn y rali, y byddai Ddeddf Eiddo yn mynd i'r afael â problemau "ehangach" yr argyfwng ail dai.

"Bydda i'n chwilio am rywle i fyw yn y sir yn y dyfodol agos ond does dim posib i'r mwyafrif o bobl ifanc y sir gystadlu gyda phobl gyfoethocach sy'n symud i'r sir i fyw yn barhaol tra bod marchnad agored am dai," meddai.

"Byddwn felly'n troi'r pwyslais at fynnu Deddf Eiddo gyflawn a fydd yn rheoli'r farchnad, yn blaenoriaethu pobl leol, ac yn caniatáu gosod amodau lleol ar berchnogaeth tai a thir. Fel arall caiff pobl ifanc eu gorfodi allan o'u cymunedau ac ni fydd dyfodol i gymunedau Cymraeg."

Fforddiadwy

Fel rhan o'r Ddeddf Eiddo, mae Cymdeithas yr Iaith eisiau gweld cyfyngiadau o fewn y sector rhentu preifat, er mwyn sicrhau bod prisiau rhent yn fforddiadwy i bobl leol.

Mae'r gymdeithas hefyd yn galw am flaenoriaethu pobl leol wrth werthu tai, gan roi'r cyfle cyntaf i drigolion lleol neu sefydliadau cymunedol brynu neu rentu tai.

Maen nhw hefyd yn galw am sicrhau stoc tai newydd fforddiadwy a chynaliadwy a sefydlu cronfa Banc Cymunedol i alluogi pobl leol i brynu tai yn eu hardal.

Yn ôl y gymdeithas, daw'r cynlluniau fel ymateb i ffigyrau diweddar y cyfrifiad, a welodd ostyngiad yng ngharan y bobol yng Nghymru sydd yn siarad Cymraeg. 

Mae Newyddion S4C wedi cysylltu gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer ymateb. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.