Newyddion S4C

Marwolaeth Birmingham

Teyrnged i ddyn a gafodd ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham

NS4C 27/12/2022

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn 23 oed fu farw ar ôl cael ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham ar Ŵyl San Steffan.

Cafodd Cody Fisher ei anafu yng nghlwb Crane yn y ddinas ychydig cyn 23:45. 

Bu farw hanner awr yn ddiweddarach.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd aelod o'i deulu bod eu calonnau wedi torri: "Rydw i wedi colli fy ffrind gorau. Mae fy nheulu a minnau yn gofyn am breifatrwydd a pharch yn ystod y cyfnod torcalonnus yma."

Dywedodd yr heddlu fod ei deulu yn cael cefnogaeth gan swyddogion arbennig.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.