Newyddion S4C

Shaws

Dyfodol siopau tecstiliau Shaws yn ansicr

NS4C 17/12/2022

Mae dyfodol siopau Shaws, un o gwmnïau teuluol mwyaf adnabyddus y stryd fawr yn y de yn ansicr.

Cafodd Shaws ei sefydlu dros ganrif yn ôl, er mwyn gwerthu tecstilau, llenni a dillad gwely.

Mae'r staff wedi cael llythyr yn dweud bod y cwmni'n wynebu cyfnod heriol, a bod rhaid gwerthu stoc cyn y Nadolig.

Mae gan y cwmni 15 o siopau ar draws y de o Hwlffordd i Gasnewydd.

Yn ôl un o'r perchnogion y bwriad yw "parhau fel yr arfer".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.