Newyddion S4C

Gerald corrigan

Dyn fu farw mewn ymosodiad bwa croes 'wedi rhoi £200,000 i dwyllwr'

North Wales Live 22/11/2022

Mae llys wedi clywed sut y gwnaeth dyn fu farw mewn ymosodiad bwa croes ar Ynys Môn roi £200,000 i ddyn yr oedd yn ymddiried ynddo cyn iddo farw.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Gerald Corrigan a'i bartner Marie Bailey wedi rhoi swm sylweddol o arian i Richard Wyn Lewis. Roedd y ddau yn credu fod yr arian ar gyfer datblygu eiddo, prynu tir a phrynu ceffylau rhwng 2015 a 2019.

Mae Mr Lewis wedi ei gyhuddo o 11 cyhuddiad o dwyll yn erbyn nifer o unigolion gan gynnwys Mr Corrigan a Ms Bailey. Mae hefyd yn gwadu ceisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder ac mae ei gymar, Siwan McLean yn gwadu cyhuddiad o wyngalchu arian.

Nid oes gan yr achos unrhyw gysylltiad gyda llofruddiaeth Gerald Corrigan.

Mae disgwyl i'r achos bara am bedair wythnos.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.