Newyddion S4C

Tywydd garw

Rhybudd melyn am wynt a glaw i'r rhan helaeth o'r wlad

Mae rhybudd melyn am wynt a glaw wedi ei gyhoeddi ar gyfer dros hanner siroedd Cymru yn ystod oriau man bore dydd Iau.

Bydd y rhybudd yn dod i rym am 03:00 ac yn parhau tan 08:00.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud y gallai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gael eu heffeithio ac yn rhybuddio am oedi posib i deithwyr.

Mae hi hefyd yn bosib y bydd rhai cartrefi yn colli trydan am gyfnodau, gyda rhai ardaloedd yn wynebu "glaw trwm" a "gwyntoedd cryfion".

Mae'r rhybudd melyn gan y Swyddfa Dywydd yn berthnasol i'r siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Fynwy
 • Sir Gaerfyrddin
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.