Newyddion S4C

Glaw trwm

Rhybudd melyn am law i rannau o Gymru

Mae rhybudd melyn am law mewn grym i rannau o Gymru ddydd Iau.

Mae perygl y gallai cartrefi a busnesau brofi llifogydd yn sgil glaw trwm ac y gallai ansawdd y ffyrdd gael eu heffeithio.

Fe allai gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus hefyd gael eu canslo mewn mannau sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd.

Mae pedair sir wedi eu heffeithio gan y rhybudd, sef Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Bydd y rhybudd yn dod i ben am hanner nos.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.