Newyddion S4C

Haul

Cofnodi'r tymheredd uchaf erioed am Sul y Cofio yng Nghymru

NS4C 13/11/2022

Mae'r tymheredd uchaf erioed wedi ei gofnodi yng Nghymru am Sul y Cofio ac am 13 Tachwedd.

Cofnodwyd tymheredd o 21 gradd ym Mhorthmadog dydd Sul ac 19.5 gradd yng Ngogerddan.

Roedd y tymereddau yma yn cymharu gyda rhai ardaloedd yn ne Sbaen.

11 gradd yw’r tymheredd arferol ym Mis Tachwedd

Dywedodd cyflwynydd tywydd S4C Megan Williams fod y tymheredd wedi bod yn codi “awr wrth awr” yn ystod y dydd.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.