Newyddion S4C

Heddlu pel-droed (llun Heddlu Canolbarth Lloegr)

Arestiadau cefnogwyr pêl-droed yng Nghymru a Lloegr ar gynnydd

The Independent 22/09/2022

Mae arestiadau sy'n gysylltiedig â chefnogwyr pêl-droed wedi cynyddu'n sylweddol, yn ôl ffigyrau newydd.

Daw hyn yn sgil cynnydd mewn anhrefn treisgar ac ymosodiadau ar gaeau pêl-droed.

Cafodd bron i 2,200 o arestiadau eu gwneud mewn gemau rhyngwladol a domestig clybiau a thimau cenedlaethol Cymru a Lloegr yn ystod tymor 2021-22.

Mae'r ffigwr 59% yn uwch nag yn 2018-19, sef y flwyddyn ddiwethaf cyn i'r pandemig oedi chwarae o flaen torfeydd.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Krzysztof Te 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.