Newyddion S4C

Pel-droed football

Cymru Premier JD: Cip ar gemau'r penwythnos

Sgorio 17/09/2022

Wedi’r seibiant annisgwyl y penwythnos diwethaf bydd gemau’r Cymru Premier JD yn mynd yn eu blaen y penwythnos yma. 

Dydd Sadwrn, 17 Medi                                                   

Caernarfon (3ydd) v Hwlffordd (8fed) | Dydd Sadwrn – 14:30

Bydd Caernarfon yn benderfynol o barhau â’u record gartref berffaith pan daw’r Adar Gleision i’r Oval brynhawn Sadwrn.

Hwlffordd oedd ar frig y gynghrair wedi tair gêm, ond ar ôl colli o 3-2 ddwywaith o fewn wythnos (vs Pen-y-bont a’r Drenewydd) mae tîm Tony Pennock wedi syrthio i’r 8fed safle.

Hon fydd yr ail gêm rhwng y ddau dîm y tymor yma gan i Hwlffordd guro’r Cofis ar y penwythnos agoriadol diolch i beniad hwyr Jordan Davies (Hwl 1-0 Cfon).

Met Caerdydd (2il) v Y Seintiau Newydd (1af) | Dydd Sadwrn – 14:30

Gyda dim ond un pwynt yn gwahanu’r ddau uchaf mae hon yn gaddo i fod yn gêm arwyddocaol ar gopa’r gynghrair brynhawn Sadwrn.

Y pencampwyr presennol yw’r unig dîm sydd heb golli yn y gynghrair y tymor yma, a dyw tîm Craig Harrison ond wedi ildio unwaith mewn pum gêm.

Mae Met Caerdydd hefyd wedi cadw pedair llechen lân mewn pum gêm a bydd prif sgoriwr y gynghrair, Sam Jones yn awyddus i ychwanegu at y chwe gôl a sgoriodd ym mis Awst.

Does gan Y Seintiau Newydd ddim record rhy arbennig yng Nghampws Cyncoed ar ôl ennill dim ond unwaith yn eu pum hymweliad diwethaf, felly bydd y myfyrwyr yn ffyddiog o fedru sicrhau canlyniad cadarnhaol yn y brifddinas.

Pontypridd (10fed) v Airbus UK (12fed) | Dydd Sadwrn – 14:30

Bydd y ddau glwb gododd i’r gynghrair dros yr haf yn cyfarfod am y tro cyntaf dros y penwythnos.

Mae dechrau rhwystredig Airbus yn parhau wedi i dîm Steve O’Shaughnessy golli pob un o’u pum gêm ers esgyn yn ôl i Uwch Gynghrair Cymru.

Pontypridd sydd â’r record ymosodol wannaf yn y gynghrair ar ôl sgorio dim ond ddwywaith yn eu pum gêm hyd yma, gyda’r ddwy gôl yn dod yn eu hunig fuddugoliaeth o’r tymor yn erbyn Aberystwyth.

Er ein bod ni’n eithriadol o gynnar yn y tymor mae hon yn teimlo fel gêm all ddiffinio ymgyrch y ddau glwb – byddai ennill yn hwb aruthrol, ond byddai colled yn arwydd clir mae brwydr tua’r gwaelod fydd hi eleni.

Y Fflint (4ydd) v Y Bala (7fed) | Dydd Sadwrn – 14:30

Ar ôl pum gêm oddi cartref yn olynol, bydd Y Fflint yn chwarae ar eu cae 4G newydd am y tro cyntaf yng Nghae-y-Castell brynhawn Sadwrn.

Bellach mae naw allan o’r 12 tîm yn y gynghrair yn chwarae ar gaeau atriffisial, a bydd angen i’r Fflint ymgartrefu’n sydyn gan bod tair o’u pedair gêm gynghrair nesaf yn gemau cartref.

Ond bydd yr hyder yn uchel gan Hogiau’r Llyn gan fod tîm Colin Caton wedi ennill pob un o’u saith gêm yn erbyn Y Fflint ers eu dyrchafiad yn 2020.

Y Drenewydd (9fed) v Pen-y-bont (5ed) | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)

Ar ôl dechrau digon araf i’w hymgyrch mae’r Drenewydd wedi dod o hyd i’w hesgidiau sgorio gan ennill dwy gêm gynghrair yn olynol (vs Caernarfon a Hwlffordd).

Fel Cei Connah a Chaernarfon mae gan Ben-y-bont record berffaith gartref, ond wedi colli eu dwy gêm oddi cartref hyd yma.

Wedi dweud hynny, fe enillodd Pen-y-bont ar eu hymweliad diwethaf â Pharc Latham ym mis Mawrth, ond honno yw eu hunig fuddugoliaeth mewn chwe gêm yn erbyn Y Drenewydd (cyfartal 1, colli 4), ac honno hefyd oedd buddugoliaeth ddiwethaf Pen-y-bont oddi cartref ym mhob cystadleuaeth.

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Fawrth.

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.