Newyddion S4C

Gwobr Gorsaf y Flwyddyn i Radio Ysbyty Gwynedd

Gwobr Gorsaf y Flwyddyn i Radio Ysbyty Gwynedd

Heno 18/09/2022

Mae Radio Ysbyty Gwynedd wedi ennill Gorsaf y Flwyddyn yng ngwobrau Radio Ysbytai Cenedlaethol.

Roedd Gwobrau Radio Ysbytai Cenedlaethol wedi disgrifio cynnwys Radio Ysbyty Gwynedd fel gorsaf "broffesiynol, cynnes a chynnwys o'r radd flanenaf".

Fe wnaeth yr orsaf ennill y wobr aur am orsaf y flwyddyn, gan guro Radio Brockley a Radio Tyneside i'r wobr.

Sarah Wynn Griffiths yw swyddog marchnata'r orsaf, ac mae hi wrth ei bodd gyda'r wobr.

"Oeddan ni gyd wrth ein boddau, mae'n newyddion mor emosiynol," meddai.

"Nathon ni gyd ymuno fel criw i watchad y sermoni'n fyw a oedd na lot o weiddi, lot o grio a jyst dathlu efo'n gilydd.

"Mae'r feirniadaeth 'da ni wedi cael gan y Gymdeithas Darlledu Ysbytai yn meddwl lot i ni fel gorsaf; roedd clywed ein bod yn orsaf broffesiynol, positif wrth dangos cynhesrwydd yn meddwl y byd i ni.

"Dyma ein nod i fod yn onest, ac mae cael y teitl o Orsaf Radio'r Flwyddyn yn arbennig.

"Fel gorsaf radio ysbyty, mae'n bwysig i ni ein bod ni'n darparu gwasanaeth i'n cleifion trwy fod yn gwmni iddynt yn yr ysbyty a bod yn gyswllt rhwng cleifion a'u hanwylyd, gyda cheisiadau, negeseuon a rhaglenni i'w ddiddanu a diddori."

Fe sefydlwyd yr orsaf yn 1976, ac erbyn hyn mae nifer o gyflwynwyr a sioeau eang yn cael eu darlledu rhwng 07:00 a 23:00.

Credai Sarah bod yr amrywiaeth yn gwneud i'r orsaf sefyll allan.

"Dwi'n meddwl ein bod ni efo amrywiaeth eang o raglenni - rhywbeth i bawb," meddai.

"'Da ni'n datblygu ein hamserlen yn rheolaidd ac yn cael hyfforddiant cyson er mwyn datblygu ein rhaglenni, ac fel cyflwynwyr, 'da ni'n cael rhoi lot o fewnbwn i gynnwys ein rhaglenni.

"'Da ni'n 'neud lot o ddarlledu byw yn y gymuned hefyd a darparu rhaglenni gwybodaeth gan weithio efo elusennau eraill. 'Da ni hefyd wedi gallu recriwtio enwau mawr i'r orsaf gan gynnwys y deuawd canu gwlad boblogaidd, Iona ac Andy. Da ni'n griw gweithgar a frwdfrydig sydd efo lot o feddwl o'r orsaf."

Mae nifer o enwogion eraill Cymru wedi ymweld â'r orsaf ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys Elin Fflur, Welsh Whisperer a Bryn Fôn.

Llun: Twitter/Radio Ysbyty Gwynedd

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.