Newyddion S4C

Ciw

Pobl yn ciwio am oriau dros nos i weld arch y Frenhines

Sky News 15/09/2022

Mae pobl wedi bod yn aros dros nos mewn ciw bron i dair milltir o hyd i weld arch y Frenhines yn Neuadd Westminster. 

Dydd Iau yw'r diwrnod llawn cyntaf i aelodau'r cyhoedd allu dod i roi teyrnged i'r Frenhines Elizabeth II, wedi i'r arch cael ei gorwedd i orffwys brynhawn ddydd Mercher. 

Mae disgwyl i gannoedd o filoedd o bobl ymweld â'r arch cyn angladd y Frenhines ddydd Llun. 

Mae yna rybuddion y gallai'r ciw gyrraedd bron i 10 milltir o hyd yn y dyddiau nesaf, gyda phobl yn aros hyd at 30 awr er mwyn gweld yr arch. 

Darllenwch fwy yma. 

Llun: Isabelle Lavigne / Twitter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.