Newyddion S4C

Beirniadu ymateb 'hurt' yr heddlu i brostestwyr gwrth-frenhiniaeth

Beirniadu ymateb 'hurt' yr heddlu i brostestwyr gwrth-frenhiniaeth

Newyddion S4C 14/09/2022

Mae rhai lluoedd heddlu yn y DU wedi'u beirniadu am eu hymateb "hurt" i brotestwyr gwrth-frenhiniaeth yn sgil marwolaeth y Frenhines.

Dros y dyddiadau diwethaf, mae digwyddiadau i nodi marwolaeth y Frenhines Elizabeth II wedi denu rhai sydd am leisio barn negyddol am y Teulu Brenhinol. 

Wrth i arch y Frenhines deithio ar hyd strydoedd Caeredin ddydd Llun, cafodd menyw ei harestio a'i chyhuddo o dorri'r heddwch am ddal arwydd yn galw i ddiddymu’r frenhiniaeth. 

Yn hwyrach yr un diwrnod, cafodd dyn 22 oed ei arestio wedi iddo heclo'r Tywysog Andrew yn ystod yr orymdaith.  Mae bellach wedi'i gyhuddo o dorri'r heddwch hefyd. 

Yn Llundain, cafodd bargyfreithiwr ei fygwth â chael ei arestio wrth ddal arwydd plaen heb ysgrifen arno tu fas i Balas Westminster.

Yn ôl Paul Powlesland, dywedodd yr heddlu y byddai'n cael ei arestio os oedd e'n ysgrifennu 'Not my King' ar yr arwydd. 

Yn ôl Owen Williams, sydd yn gynrychiolydd o Republic, mudiad sydd yn galw am ddiddymu'r Teulu Brenhinol, gall ymddygiad yr heddlu droi pobl yn erbyn y frenhiniaeth. 

"Mae’r ymateb hollol, hollol hurt gan yr heddlu yn golygu bod ’na bobl bellach, sydd falle wedi bod ar ochr y frenhiniaeth nawr yn edrych ar sefydliadau megis ‘Republic," meddai. 

"Ac yn meddwl, ‘Hang on, dwi ddim eisiau byw mewn byd lle mae’r heddlu’n arestio rhywun am ddal darn o bapur gwyn i fyny." 

"Mae'r Frenhines wedi marw, 'sneb yn protestio'r angladd, maen nhw'n protestio'r ffaith bod popeth arnyn nhw, mecanwaith y wladwriaeth hynny yw, yn palu ymlaen heb fod unrhyw un yn cael unrhyw ddweud drosti."

Mae Heddlu'r Met bellach wedi rhyddhau datganiad yn dweud bod gan bobl yr hawl i brotestio yn erbyn y frenhiniaeth. 

Yn ôl y bargyfreithiwr Owain Rhys James, nid oes sail gyfreithiol i'r heddlu arestio protestwyr. 

"Y cwestiwn cyntaf, wrth gwrs, yw: ‘A yw’r geiriau hynny yn geiriau sy’n fygythiol neu’n ddifrïol?’"

"Nawr wrth gwrs, nid yw dweud rhywbeth neu arddangos arwydd fel rhan o brotest, neu mewn amgylchiadau lle mae pobl eraill yn anghytuno, nid yw hwnna o reidrwydd yn ddefnydd o eiriau neu ymddwyn mewn ffordd sy’n fygythiol neu’n ddifrïol."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.