Newyddion S4C

Y Cae Ras / CPD Wrecsam.png

Rhai o gefnogwyr Wrecsam yn ymyrryd ar funud o dawelwch

NS4C 14/09/2022

Fe wnaeth rhai cefnogwyr Wrecsam ymyrryd ar funud o dawelwch i gofio'r Frenhines Elizabeth II yn eu gêm yn erbyn Dagenham & Redbridge nos Fawrth.

Wrth i'r dorf o dros 9,000 sefyll mewn tawelwch cyn y gêm, fe wnaeth carfan fach o'r dorf weiddi bwio unwaith y dechreuodd y munud o dawelwch.

Mewn datganiad cyn y gêm, roedd CPD Wrecsam wedi gofyn i gefnogwyr barchu'r achlysur. 

Dywedodd datganiad y clwb: "Rydym yn gofyn, dim ots beth yw eich barn bersonol, ac rydym yn cydnabod bod gan bawb hawl i'w barn bersonol; rydym yn gofyn i chi adael eich barn wrth y drws heno a pheidio defnyddio'r munud o dawelwch i hyrwyddo eich barn eich hun dros rhai eraill."

Er y cais am dawelwch, roedd rhai o'r cefnogwyr wedi dewis anwybyddu’r cyfarwyddyd.

Bore Mercher fe gyhoeddodd y clwb ddatganiad y dweud eu bod nhw wedi eu "siomi" gan ymateb "grŵp bach" o aelodau'r dorf.

"Roedd hi'n siomedig i glywed y munud o dawelwch yn cael ei darfu arno gan grŵp bach o gefnogwyr ymysg y 9,835 oedd yn y fuddugoliaeth 4-1 yn erbyn Dagenham a Redbridge.

"I weld enw'r clwb yn y cyfryngau bore ma' am y rhesymau anghywir, nid yw hyn yn ddigwyddiad ddylai fod wedi digwydd ac rydym am ymddiheuro i bawb oedd wedi eu sarhau gan weithredoedd y lleiafrif, tra'n ddiolch i'r mwyafrif oedd wedi parchu'r munud o dawelwch."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.