Newyddion S4C

Cymru'n colli i Loegr yn y Chwe Gwlad

Sawl newid i garfan rygbi menywod Cymru cyn herio Lloegr

NS4C 13/09/2022

Mae saith newid dîm rygbi menywod Cymru ers colli yn erbyn Canada wrth i'r crysau cochion baratoi ar gyfer ei gêm gyfeillgar yn erbyn Lloegr nos Fercher. 

Fe fydd menywod carfan Ioan Cunningham yn herio'r tîm gorau yn y byd yn Ashton Gate ym Mryste. 

Dyma fydd gêm olaf y garfan cyn iddynt deithio i Seland Newydd ar gyfer Cwpan y Byd. 

Yn dilyn colled drom o 31-3 yn erbyn Canada ar ddiwedd mis Awst, mae Cunningham wedi addasu ei dîm yn sylweddol, yn enwedig ymysg y blaenwyr. 

Fe fydd Cymru yn dechrau gyda rheng flaen hollol newydd wrth i Gwenllïan Pyrs, Carys Phillips a Cerys Hale gael eu cynnwys ar ôl i Ganada reoli'r sgrymio yn ystod y gêm ddiwethaf. 

Mae yna hefyd newid yn yr ail reng, gyda Gwenllian Crabb yn cymryd lle Abbie Flemming. 

Mae Sioned Harries yn cadw ei lle fel wythwr, gan gadw'r capten Siwan Lilicrap ar y fainc. Ond bydd gan Harries flaenasgellwyr gwahanol yn gymorth iddi y tro hwn wrth i Alex Callender ac Alisha Butchers ddychwelyd i'r tîm cychwynnol. 

Dim ond un newid sydd ymysg yr olwyr, wrth i Niamh Terry gymryd lle Kayleigh Powell fel cefnwr. 

Nid oes disgwyl i Gymru drechu Lloegr, gan i'r Saeson roi cweir i Gymru 58-5 yn y Chwe Gwlad eleni, a nhw yw'r ffefrynnau i ennill Cwpan y Byd yn Seland Newydd. 

Ond mae yna obeithion y gall y Cymry ddangos eu gallu cyn y bencampwriaeth ryngwladol fawr gyntaf ers i'r chwaraewyr dderbyn cytundebau proffesiynol. 

Tîm Cymru

Niamh Terry; Lowri Norkett, Carys Williams-Morris, Hannah Jones (capt), JasmineJoyce; Elinor Snowsill, Ffion Lewis; Gwenllian Pyrs, Carys Phillips, Cerys Hale, Natalia John, Gwenllian Crabb, Alisha Butchers, Alex Callender, Sioned Harries. 

Eilyddion: Kelsey Jones, Caryl Thomas, Sisilia Tuipulotu, Siwan Lillicrap, Bethan Lewis, Keira Bevan, Lleucu George, Megan Webb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.