Newyddion S4C

Arch y Frenhines yn dechrau ar ei thaith i Gaeredin

Arch y Frenhines yn dechrau ar ei thaith i Gaeredin

NS4C 11/09/2022

Mae arch y Frenhines wedi gadael Castell Balmoral wrth iddi ddechrau ar ei thaith i Gaeredin. 

Fe fydd yr arch yn teithio trwy'r Alban i balas Holyroodhouse yn y brif ddinas, lle bydd y Frenhines yn gorffwys am ddiwrnod. 

Bydd y cyhoedd yn gallu dod i weld yr arch cyn iddi deithio lawr i balas Buckingham o flaen angladd y Frenhines ar ddydd Llun 19 Medi.

Mae disgwyl i filoedd o bobl wylio'r arch ar ei thaith o Balmoral er mwyn talu teyrnged, gyda thorfeydd eisoes yn ymgynnull ar hyd yr heolydd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.