Newyddion S4C

Y Frenhines Elizabeth II wedi marw yn 96 oed

Y Frenhines Elizabeth II wedi marw yn 96 oed

NS4C 08/09/2022

Mae’r Frenhines Elizabeth II wedi marw yn 96 oed.

Cyhoeddodd y Teulu Brenhinol fod ei Mawrhydi wedi marw'n dawel brynhawn dydd Iau ac fe fydd y Brenin Charles a'r teulu agos yn teithio i Lundain ddydd Gwener.

Bu farw'r Frenhines yng Nghastell Balmoral yn yr Alban, gydag aelodau o'r Teulu Brenhinol wedi teithio yno yn ystod y prynhawn.

Yn dilyn y farwolaeth, dywedodd ei mab, y Brenin Charles, fod y diwrnod yn "foment o dristwch dwys i mi ac i holl aelodau'r teulu.

“Rwy’n gwybod y bydd ei cholled yn cael ei theimlo’n ddwfn ledled y wlad, y Teyrnasoedd a’r Gymanwlad, a chan nifer o bobl ledled y byd.”

Ei theyrnasiad oedd yr hiraf yn hanes y Teulu Brenhinol, a hi hefyd oedd arweinydd benywaidd hiraf unrhyw wladwriaeth mewn hanes.

Roedd aelodau'r cyhoedd wedi ymgynnull ger Balmoral a thu allan i Balas Buckingham yn gynharach yn y dydd, ac fe wnaeth arweinwyr ffydd anfon eu gweddïau i'r teulu.

Yn dilyn y farwolaeth fe gyhoeddodd yr Eglwys yn Lloegr weddi swyddogol, ac fe roddodd yr Eglwys yng Nghymru deyrnged gan ddweud fod yr Archesgob Andrew John a saith Esgob yr Eglwys yn diolch'r Frenhines am ei ffydd ddiffuant.

Yn gynharach yn yr wythnos fe ofynnodd y Frenhines i Liz Truss ffurfio llywodraeth a dod yn brif weinidog y Deyrnas Unedig mewn cyfarfod yng Nghastell Balmoral.

Bu'n rhaid i'r Frenhines ohirio cyfarfod rhithiol o'r Cyfrin Gyngor ddydd Mercher o achos cyflwr ei hiechyd.

Prif Lun: Y Teulu Brenhinol

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.