Newyddion S4C

Ceir

Tri ymhob pum gyrrwr heb ddarllen rheolau newydd y Ffordd Fawr

ITV Cymru 05/09/2022

Mae tri ymhob pum' gyrrwr (61%) heb ddarllen y newidiadau i Reolau’r Ffordd Fawr, yn ôl holiadur gan Gymorth Damweiniau yr AA. 

Cafodd y rheolau newydd eu cyhoeddi ym mis Ionawr eleni gyda'r bwriad o amddiffyn cerddwyr a seiclwyr yn well. 

Yn ôl arolwg yr AA, roedd mwy na hanner (52%) o'r 13,000 wnaeth ymateb - wedi clywed am y newidiadau i Reolau’r Ffordd Fawr ond heb gael amser i’w darllen eto.

Fodd bynnag, roedd 10% rhwng 18 a 54 mlwydd oed yn hollol anymwybodol o’r newidiadau, o gymharu â 5% dros 55. 

Pan ofynnwyd i’r ymgeiswyr adnabod 5 gosodiad cywir - oedd yn cynnwys diwygiadau Rheolau’r Ffordd Fawr - mewn rhestr o 10, roedd y mwyafrif yn llwyddiannus.

Roedd mwy yn ymwybodol o’r rheolau yn ymwneud â cherddwyr yn croesi’r ffordd ac ildio i seiclwyr a cherddwyr cyn troi i gyfeiriad ffordd ymyl (94%).

Fodd bynnag, roedd dull y Dutch Reach - sy’n lleihau’r risg o daro seiclwyr sy’n pasio gyda drws y car - yn llai cyfarwydd (69%).

Gyda dros 6 mis ers i’r rheolau diwygiedig gael eu cyhoeddi ynghyd ag ymgyrchoedd gan Think!, mae Cymorth Damweiniau yr AA eisiau atgoffa gyrwyr o’u cyfrifoldeb i ddarllen Rheolau’r Ffordd Fawr.

Dywedodd Tim Rankin, rheolwr-gyfarwyddwr Cymorth Damweiniau yr AA eu bod yn poeni bod nifer heb ddarllen y rheolau newydd:

“Er ein bod wedi ein plesio bod cynifer o’r newidiadau yn gyfarwydd, hoffem fod mwy o yrwyr yn gwybod y rheolau yn gyfan gwbl er mwyn cadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

“Mae hi o fudd i bawb gymryd pob cam i helpu osgoi gwrthdrawiadau a chael gwared ag unrhyw ddryswch ar y ffordd. Felly, rydym yn erfyn ar y rheiny sydd heb ddarllen fersiwn diwygiedig Rheolau’r Ffordd Fawr i wneud hynny cyn gynted â phosib.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.