Newyddion S4C

Olivia Pratt-Korbel

Arestio dyn arall mewn cysylltiad â llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel

NS4C 05/09/2022

Mae Heddlu Glannau Mersi wedi arestio dyn arall mewn cysylltiad â llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel. 

Cafodd y dyn 34 oed o Lerpwl ei stopio ar ffordd yr M42 ger Leamington Spa nos Sul a'i arestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr. 

Bu farw Olivia ar ôl cael ei saethu yn ei chartref wedi i ddyn redeg i mewn drwy'r drws tra'n rhedeg ar ôl dyn arall ar 22 Awst.

Cafodd mam Olivia, Cheryl Korbel, a dyn arall eu hanafu yn ystod y digwyddiad. 

Dyma'r pedwerydd dyn o fewn 24 awr i gael ei arestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth y ferch naw oed. 

Ddydd Sul, cafodd dyn 34 oed ei arestio yn ardal Runcorn ar amheuath o lofruddiaeth a cheisio llofruddio. 

Mae dau ddyn arall, sydd yn 29 a 41 oed, wedi'u harestio ar ameheuaeth o roi cymorth i droseddwr. 

Mae'r pedwar dyn yn parhau yn y ddalfa wrth i ymholiadau'r heddlu parhau. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.