Newyddion S4C

Rishi Sunak a Liz Truss

Truss neu Sunak? Disgwyl canlyniad y ras i Rif 10

NS4C 05/09/2022

Mae'r Deyrnas Unedig ar fin darganfod pwy fydd y prif weinidog nesaf, wrth i ganlyniad etholiad arweinyddiaeth y blaid Geidwadol gael ei gyhoeddi ddydd Llun.  

Liz Truss neu Rishi Sunak fydd yr arweinydd nesaf i gamu drwy ddrws eiconig Rhif 10 Downing Street, yn dilyn misoedd o ymgyrchu ar hyd a lled y wlad. 

Mae disgwyl i ganlyniad y bleidlais, oedd ar agor i aelodau'r blaid Geidwadol yn unig, gael ei gyhoeddi am tua 12:30. 

Daeth Liz Truss a Rishi Sunak i'r brig allan o wyth o ymgeiswyr yn dilyn sawl rownd o bleidleisio ymysg aelodaeth y Ceidwadwyr yn San Steffan. 

Bu'r ddau'n dadlau ben ben a'i gilydd mewn sawl dadl yn ystod yr haf wrth gynnal hystings ar draws y DU. 

Liz Truss, yr Ysgrifennydd Tramor, yw'r ffefryn i ennill yr ornest wedi iddi addo torri trethi ar unwaith a dychwelyd i "egwyddorion Ceidwadol." 

Ond mae ei gwrthwynebydd, y cyn-Ganghellor Rishi Sunak, wedi diystyru torri trethu gan ddweud mai ei flaenoriaeth yw mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw. 

Pwy bynnag fydd yr enillydd yn ddiweddarach, mae'r sylwebydd gwleidyddol Tweli Griffiths yn credu y bydd y prif weinidog nesaf yn wynebu heriau difrifol.

“Dwi’n credu bod y ras wedi bod yn eitha' niweidiol i’r Blaid Geidwadol, ond dwi’n credu bod 'na fwy o niwed i ddod.

"Mae’r gwahaniaethau o fewn y blaid mor ddwfn, mae 'na gymaint o anghytundeb a dwi’n meddwl bydd y cecru yn parhau.

"Dwi’n credu bod 'na her anferth yn wynebu unrhyw brif weinidog sydd yn gwneud i chi cwestiynu pwy fyddai eisiau’r job.”

Bydd y cyhoeddiad yn cael ei ddarlledu yn fyw ar S4C ac yn cael ei ffrydio'n fyw. Yn ogystal bydd yr araith gyntaf gan yr arweinydd newydd yn fyw ar gyfrif Facebook Newyddion S4C.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.