Newyddion S4C

Dosbarth ysgol

Ymgyrchwyr yn colli her gyfreithiol dros gwricwlwm addysg rhyw newydd

Nation.Cymru 01/09/2022

Mae ymgyrchwyr sydd yn gwrthwynebu polisi newydd addysg rhyw a rhywedd mewn ysgolion yng Nghymru wedi colli her gyfreithiol i atal gweithredu cwricwlwm newydd pan fydd ysgolion yn ailagor.

Fe fethodd yr ymgyrchwyr ag atal y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb rhag cael ei gyflwyno ar ôl brwydro'u hachos yn yr Uchel Lys.

Mae'r Cod yn bwnc dadleuol, gyda gwrthwynebwyr yn dadlau fod agweddau o'r cwricwlwm yn anaddas i blant ysgolion cynradd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu y bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei ddysgu mewn ffordd addas sydd yn cydfynd ag oedran disgyblion.

Fe fydd adolygiad barnwrol yn cael ei gynnal i'r cwricwlwm newydd ym mis Tachwedd.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.