Newyddion S4C

S4C

Ryan Giggs: Disgwyl i'r rheithgor ail-ymgynnull

NS4C 30/08/2022

Mae disgwyl i'r rheithgor yn achos Ryan Giggs ail-ymgynnull yn Llys y Goron Manceinion ddydd Mawrth i barhau i ystyried eu dyfarniad. 

Fe gafodd yr achos ei ohirio ddydd Iau diwethaf oherwydd fod aelod o'r rheithgor yn sâl. 

Mae'r barnwr bellach wedi rhyddhau'r aelod hwnnw o'i ddyletswyddau, gyda chytundeb y ddau dîm cyfreithiol.

Ddydd Gwener, cafodd y rheithgor ganiatâd i barhau i drafod, gydag 11 aelod yn hytrach na 12. 

Mae cyn-reolwr Tîm Pêl-droed Cymru, Ryan Giggs wedi'i gyhuddo o ymosod ar ei gyn-gariad Kate Greville, a'i chwaer Emma.

Mae e hefyd wedi'i gyhuddo o reoli Kate Greville drwy orfodaeth.

Mae Mr Giggs yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Mae'r barnwr wedi gofyn i aelodau'r rheithgor i ddod i ddyfarniad unfrydol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.