Newyddion S4C

2022-01-21 TNS v Connahs Quay -67.jpg

Cei Connah yn herio'r Seintiau Newydd wrth i Craig Harrison wynebu ei gyn-glwb

Sgorio 26/08/2022

Wedi dwy rownd o gemau mae ‘na ddau dîm annisgwyl ar frig tabl Uwch Gynghrair Cymru gan mai Met Caerdydd a’r Fflint yw’r unig glybiau i ennill eu dwy gêm agoriadol eleni.

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45

Ar ôl gorffen yn y tri uchaf y tymor diwethaf a chynrychioli Cymru yn Ewrop dros yr haf mae’n syndod gweld Y Bala a’r Drenewydd mor agos i waelod y tabl gyda dim ond un pwynt yr un hyd yma.

Yn dilyn colled siomedig o 2-0 ym Mhen-y-bont ar y penwythnos agoriadol, fe sicrhaodd Y Bala eu pwynt cyntaf o’r tymor mewn gêm gyfartal 1-1 gartref yn erbyn Hwlffordd brynhawn Sadwrn.

Bydd Y Drenewydd wedi bod yn ddigon bodlon gyda gêm ddi-sgôr yn erbyn Y Seintiau Newydd bythefnos yn ôl, ond roedd y golled o 0-2 gartref yn erbyn Y Fflint yn ganlyniad gwael i’r Robiniaid nos Wener.

Mae record Y Bala’n gryf yn erbyn Y Drenewydd gan nad yw tîm Colin Caton wedi colli un o’u naw gêm diwethaf yn erbyn cochion y canolbarth (ennill wyth, cyfartal un).

Dyw’r Drenewydd heb ennill gêm gynghrair ar Faes Tegid ers Ebrill 2015, ond bydd rhaid i dîm Chris Hughes sgorio eu gôl gyntaf o’r tymor os am unrhyw obaith o newid hynny.

Y Seintiau Newydd v Cei Connah | Nos Wener – 19:45

Mae’n gaddo i fod yn dipyn o gêm yn Neuadd y Parc nos Wener pan fydd Craig Harrison yn croesawu ei gyn-glwb i Groesoswallt.

Treuliodd Harrison bron i dair blynedd fel aelod o dîm hyfforddi Cei Connah cyn dychwelyd at Y Seintiau Newydd ar ddechrau’r mis.

Mae’r clybiau eisoes wedi cyfarfod unwaith y tymor hwn ac hynny yng ngêm gyntaf tymor domestig y ddau dîm yn ail rownd Cwpan Nathaniel MG.

Gorffennodd hi’n 1-1 yn y gêm honno dair wythnos yn ôl wedi goliau gan y ddau rif 9, Michael Wilde a Declan McManus.

Rhwng y ddau dîm fe fethodd wyth chwaraewr eu ciciau o’r smotyn, ond Cei Connah oedd yn fuddugol yn y diwedd a Neil Gibson felly yn dechrau ei gyfnod fel rheolwr y Nomadiaid gyda buddugoliaeth allweddol.

Ac ar ôl methu ag ennill eu gemau agoriadol yn y gynghrair roedd ‘na driphwynt yr un i’r ddau dîm y penwythnos diwethaf gyda’r Seintiau yn ennill o 1-0 yn erbyn Pen-y-bont a Chei Connah hefyd yn ennill o 1-0 yn erbyn Airbus UK.

Bydd uchafbwyntiau’r gemau ar gael ar wefannau cymdeithasol Sgorio a bydd y gorau o gemau’r penwythnos i’w gweld ar S4C nos Lun am 9:30.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.