Newyddion S4C

dwylo a bysellfwrdd

Dros 1,000 o newyddiadurwyr cwmni Reach yn mynd ar streic

NS4C 31/08/2022

Mae disgwyl i dros 1,000 o newyddiadurwyr gyda chwmni cyhoeddi Reach fynd ar streic ddydd Mercher.

Mae'r aelodau o undeb yr NUJ yn streicio er mwyn galw am gynnydd "teg" yn eu cyflogau.

Roedd aelodau'r undeb yn bwriadu streicio ddydd Gwener diwethaf ond cafodd y gweithredu diwydiannol ei ohirio er mwyn cynnal trafodaethau pellach rhwng Reach a'r NUJ.

Fe gafodd gweithwyr Reach gynnig o godiad cyflog gwerth 3% neu £750, ond mae'r undeb yn galw am fwy yn sgil yr argyfwng costau byw.

Os nad oes cytundeb yn dod o'r trafodaethau, mae disgwyl y bydd nifer o newyddiadurwyr y cwmni yn streicio eto ar 14 a 15 Medi.

Dywedodd llefarydd ar ran Reach eu bod yn siomedig nad oedd y cwmni wedi llwyddo i ddod i gytundeb â'r NUJ ac maen nhw'n parhau'n agored i drafod.

'Ddim yn deg'

Dywedodd un o weithwyr Reach wrth Newyddion S4C: "Nid yw hyn yn ymwneud â chael codiad cyflog ar sail ein perfformiad. Mae hyn am bod ni eisiau cyflog sy’n caniatáu i ni fyw yn ystod sefyllfa economaidd anodd. 

"Roeddwn ni’n poeni am fy nhâl fel ag yr oedd hi, ond rŵan dwi’n poeni hyd yn oed mwy yng nghanol argyfwng costau byw. 

"Dwi hefyd yn poeni am fy nghyd-weithwyr. Dwi’n nabod rhai sydd ar £18,000. Ar yr un pryd, mae ein prif weithredwr, Jim Mullen, wedi derbyn cyfanswm o £4m drwy ei gyflog, bonws a pot o budd-daliadau. Dydy hyn ddim yn deg nac yn dderbyniol.

"Dydw ddim eisiau mynd ar streic, ond dwi’n teimlo does genai ddim dewis ond gwneud hyn. Mae trafodaethau wedi digwydd a da ni 'di methu â llwyddo dod i gytundeb. I fi, mae’n teimlo mai streicio ydy’r unig beth allwn ni wneud.

"Yr eironi yn hyn i gyd yw’r ffaith ein bod ni wedi adrodd ar argyfwng costau byw - yn dweud i’n darllenwyr sut allen nhw arbed arian, y cymorth sydd ar gael, a sut fydd cynnydd mewn prisiau yn effeithio nhw. Ond ar yr un pryd, dydy ein cwmni ein hunain ddim yn cydnabod yr effaith geith hyn arna ni fel unigolion, a ddim yn cydnabod mai nhw ydy’r problem ond nhw sydd gyda’r ateb hefyd."

Mae Undeb yr NUJ yn gofyn i bobl beidio ag ymgysylltu â chynnwys Reach ar ddiwrnodau'r streic. 

'Agored i drafodaethau pellach'

Mae Reach yn gyfrifol am y gwefannau newyddion WalesOnline a North Wales Live, yn ogystal â phapurau newydd gan gynnwys Western Mail, Daily Post a'r South Wales Evening Post.

Maen nhw hefyd yn gyfrifol am nifer o bapurau Prydeinig gan gynnwys Daily Mirror, Daily Express, a'r Daily Star.

Dywedodd llefarydd ar ran Reach: “Rydym yn gwerthfawrogi ein newyddiadurwyr yn fawr ac yn siomedig, er gwaethaf ein hymdrechion gorau yn ystod cyfnod hir o drafod a chytundebau llwyddiannus gyda Unite a'r BAJ, nad ydym wedi llwyddo sicrhau cytundeb gyda'r NUJ.

"Tra nad hwn yw'r canlyniad y byddem wedi gobeithio amdano, mae 2022 yn parhau i fod yn heriol iawn i'r sector cyhoeddi yn gyfangwbl gyda llai o alw am hysbysebu a chwyddiant ynni yn gyrru costau printio newyddion i lefelau uwch nag erioed.

"Rydym o ganlyniad yn parhau i ganolbwyntio ar warchod buddion ein holl gyd-weithwyr a rhanddeiliaid, gan sicrhau fod gan y grŵp ddyfodol cynaliadwy yn wyneb hinsawdd economaidd ansicr.

"Rydym yn parhau i fod yn agored i drafodaethau pellach ar unrhyw adeg i ddatrys yr anghydfod hwn a symud ymlaen."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.