Newyddion S4C

‘Pandemig o drais yn erbyn menywod yn cael ei wthio ar-lein’

Golwg 360 24/08/2022
Person yn defnyddio ffôn symudol

Mae’r “pandemig o drais yn erbyn menywod a merched” yn cael ei wthio ar-lein, yn ôl llefarydd diogelwch ar-lein y Blaid Lafur yn San Steffan.

Mae’r Aelod Seneddol dros Bontypridd, Alex Davies-Jones, wedi rhybuddio fod athrawon yn delio gyda mwy a mwy o achosion o fisogynistiaeth, bwlio ac aflonyddu yn erbyn merched ar-lein bob dydd. 

Mae Ms Davies-Jones yn galw ar Lywodraeth y DU i fynd ymhellach gyda’r Bil Diogelwch Ar-lein a gwneud trais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth ynddi.

Trwy hynny, bydd rhaid i gwmnïau gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n torri amodau a thelerau’r cyfryngau cymdeithasol o ran misogynistiaeth a thrais yn erbyn menywod.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi strategaeth i geisio mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, sy’n cynnwys pecyn cymorth i ran-ddeiliaid sicrhau fod y strategaeth yn cael ei gweithredu.

Darllewnch ragor yma.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.