Newyddion S4C

Gŵyl y Dyn Gwyrdd: Tensiynau rhwng y pleidiau gwleidyddol yn parhau

Gŵyl y Dyn Gwyrdd: Tensiynau rhwng y pleidiau gwleidyddol yn parhau

NS4C 20/08/2022

Ugain mlynedd yn ol, fe wnaeth yr ŵyl gyntaf ddenu tri chant o bobl i wylio cerddoriaeth werin. Erbyn eleni mae'r Dyn Gwyrdd yn gartref dros dro i 25 mil sy’n mwynhau cerddoriaeth o bob math. 

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn fwy na dim ond gŵyl gerddorol, mae'r gwaith ymchwil amgylcheddol maen nhw'n wneud yn graidd i'r cwmni - a dyma'r math o waith mae'r trefnydd yn awyddus i wneud mwy ohono ar fferm Gileston.

Ond mae'r ffordd mae Llywodraeth Cymru wedi mynd o'i chwmpas hi yn prynu'r fferm i'r digwyddiad heb gynllun busnes wedi codi gwrychyn y gwrthbleidiau.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi prynu'r fferm i sicrhau dyfodol hir dymor y Dyn Gwyrdd, ond fe wnaethon nhw hynny heb gynllun busnes.

Pan ddaeth hi i'r amlwg bod grŵp o weinidogion a pherchennog yr ŵyl, Fiona Stewart, wedi cyfarfod mewn tŷ lobiydd amlwg yn y misoedd cyn i'r fferm gael ei phrynu, fe wnaeth y Prif Weinidog alw am ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd.

Un o’r gweinidogion hynny oedd yn y cyfarfod oedd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles. 

"Wel achlysur gwbl gymdeithasol oedd e, ymhlith pobl oedd yn nabod ei gilydd. Wnaeth ddim unrhyw gynnwys gweinidogol gael eu drafod a wnaeth y prif weinidog ofyn i rywun edrych ar hynny, ma' hynny wedi digwydd a dyna yw canlyniad yr adroddiad ac mae'n mynd i gael ei gyhoeddi hefyd wrth gwrs," meddai Mr Miles.

Dywedodd AS Plaid Cymru dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor, bod "angen fwy o reolaeth ar y system lobïo yng Nghymru - ma' hyn 'di tynnu hynny i'r amlwg.

"Mae o'n codi cwestiynau mawr iawn ynghylch y drefn lobïo, ydy hyn yn arferiad gan weinidogion y llywodraeth? Sawl gwaith ma' hyn yn digwydd bod gweinidogion y llywodraeth yn cael cyfarfodydd efo pobl sydd â budd penodol yng ngwaith y llywodraeth. 

"Dyle gweinidogion y llywodraeth wbod yn well na cael cyfarfodydd cyfeillgar, cozy fel yma ar adegau oedd yn amlwg yn sensitif iawn iddyn nhw ag i'r llywodraeth."

Dywedodd Perchennog Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Fiona Stewart, eu bod nhw'n "cyflawni llawer o amcanion Llywodraeth Cymru, felly mae hi'n ddealladwy eu bod nhw isio creu mwy. 

"Rydym ni yma am saith diwrnod, ac rydym ni'n rhoi miliynau ar filiynau ar filiynau i'r economi yng Nghymru yn ogystal â chreu swyddi, felly o'u hochr nhw, maent yn meddwl am faint y buasem ni'n gallu creu yma mewn deuddeg mis."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.