Newyddion S4C

Gwaharddiad pibellau dŵr yn dod i rym yn Sir Benfro a rhannau o Sir Gâr

Gwaharddiad pibellau dŵr yn dod i rym yn Sir Benfro a rhannau o Sir Gâr

Mae’r gwaharddiad dros-dro ar ddefnyddio pibell ddŵr wedi dod i rym yn Sir Benfro a rhannau o Sir Gaerfyrddin ddydd Gwener.

Fe ddechreuodd y gwaharddiad am 8:00 fore Gwener, yn dilyn cyfnodau o wres eithafol yn ystod y misoedd diwethaf.

Fe gafodd tymheredd uchaf Cymru ar gofnod ei gyhoeddi yng Nghymru dros yr haf, gyda'r gwres yn arwain at nifer o danau gwyllt mewn rhannau o'r gorllewin a'r canolbarth.

Dywedodd cwmni Dŵr Cymru bod adnoddau dŵr yn Sir Benfro wedi cyrraedd lefelau sychder.

"Er nad yw hyn yn peri risg uniongyrchol i gyflenwadau dŵr yr ardal, mae Dŵr Cymru’n cymryd y cam angenrheidiol hwn i sicrhau bod digon o ddŵr yn parhau i fod ar gael i gyflenwi cwsmeriaid dros y misoedd nesaf," meddai llefarydd. 

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) hefyd wedi cadarnhau ddydd Gwener bod ardal de-orllewin Cymru mewn sychder swyddogol.

Mae’r gwaharddiad yn golygu nad oes modd i bobl ddefnyddio pibell ddŵr i ddyfrhau eu gardd neu eu planhigion, llenwi neu gynnal llyn, pwll nofio neu dwba twym.

Nid oes modd i bobl ddefnyddio pibell ddŵr i olchi cerbyd neu gwch preifat, golchi waliau a ffenestri mewn lleoliad domestig na chwaith glanhau llwybrau, patios neu arwynebau eraill yn yr awyr agored.

Ond mae rhai eithriadau i’r gwaharddiad.

Mae hawl defnyddio pibell ddŵr os oes rhaid am resymau iechyd a diogelwch, dyfrhau planhigion sydd wedi eu tyfu i gael eu gwerthu a llenwi neu gynnal pwll neu lyn lle mae pysgod yn cael eu cadw.

Os ydych chi newydd osod porfa, cewch ddyfrhau hwn am y 28 diwrnod cyntaf ac fe gewch ddyfrhau planhigion sydd newydd eu prynu am yr 14 diwrnod cyntaf.

Mae modd defnyddio pibell sy'n rheoli pwysau dŵr i lanhau cerbyd neu gwch preifat ac mae hawl defnyddio pibell ddŵr i lenwi pyllau gyda chlawr, system ail-gylchu dŵr, llenwi pyllau newydd neu byllau sydd ag arwyddocâd crefyddol.

Mae hefyd modd defnyddio pibell ddŵr er mwyn cael gwared â graffiti o lwybrau, waliau neu ffenestri.

Does dim cadarnhad ar hyn o bryd, pryd y bydd y gwaharddiad yn dod i ben.

Dywedodd Ian Christie, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr gyda Dŵr Cymru: "Fel cwmni cyfrifol, mae gennym gynlluniau manwl ar waith i sicrhau ein bod yn parhau i gyflenwi cwsmeriaid yn arbennig pan fydd sychder yn effeithio ar ardal, sy’n cynnwys cyflwyno gwaharddiadau defnydd dros dro. 

"Nid yw’n benderfyniad yr ydym yn ei wneud yn ddi-hid gan ein bod yn gwybod yr anghyfleustra y gall ei achosi, ond os nad ydym yn gweithredu nawr, byddai risg wirioneddol o gyfyngiadau pellach yn ddiweddarach.

"Heb unrhyw law sylweddol yn y rhagolygon, mae’n bwysig ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod dŵr yn parhau i lifo."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.