Newyddion S4C

Ffermwr yn ‘rhwystredig’ wrth aros am dri mis i atgyweirio pibell ddŵr

Ffermwr yn ‘rhwystredig’ wrth aros am dri mis i atgyweirio pibell ddŵr

Mae ffermwr yng Ngheredigion wedi dweud ei fod yn teimlo’n ‘rhwystredig’ wrth iddo barhau i aros i adnewyddu pibell ddŵr yn ei gae - dri mis ers ddŵr ddechrau llifo allan ohoni.

Mae Alwyn Davies sydd yn ffermio yn Y Gors ger Aberystwyth wedi dweud wrth Newyddion S4C nad oes modd iddo gadw gwartheg yn y cae a bod yna berygl y gallai defaid foddi yn y twll lle mae’r gwaith wedi dechrau.

Daw hyn wedi i waharddiad ar ddefnyddio pibellau dŵr gael ei gyhoeddi ddydd Iau ar gyfer Sir Benfro a fydd yn dod i rym ymhen pythefnos.

Mae Dŵr Cymru yn dweud fod y system ddŵr sydd yn cysylltu'r cae yn gwasanaethu dros 1,000 o gwsmeriaid ac mae’n rhaid iddyn nhw gynllunio’r gwaith ymlaen llaw er mwyn lleihau unrhyw darfu.

“O’dd y bibell ddŵr wedi gollwng yn y ca’ dachre mis Mai a buodd y bwrdd dŵr allan a agor y twll i weld beth oedd y broblem,” meddai Mr Davies. 

“Tîm lleol yn methu repario fe a wedyn o’dd rhaid cael tîm i ddod o Lloegr ble bynnag i ‘neud y gwaith ond ers y nawfed o Fai, mae’r twll ar agor a dyw nhw ddim byth wedi bod ‘nôl yn reparo fe.

“Mae e yn rhwystredig, ‘yn ni methu rhoi gwartheg yn y cae a ma’r darn ddaear lawr gyda ochr y clawdd erbyn nawr fel ‘ych chi’n gallu gweld yn wlyb a ‘sneb yn medru trafeili ‘na a ma’r twll yn llawn dŵr so ma’r perygl o defaid yn boddi yn y twll hefyd ynde.”

Image
Dwr Cymru - Y Gors
Mae'r bibell ddŵr yn Y Gors ger Aberystwyth wedi gollwng ers dechrau mis Mai.

'Gwastraffu'

Mae Mr Davies yn poeni fod y dŵr yn cael ei wastraffu wedi iddo dderbyn rhybuddion i beidio â defnyddio gormod o ddŵr yn yr ardal.

“Dwi ddim yn meddwl bod angen i’r dŵr ‘ma fod yn gwastraffu a rhedeg lawr y cae pan ma’ dŵr mor brin â ma’ fe a ma’ hynna wedi bod yn wir am y misoedd diwetha’,” meddai.

“Neb yn dod ag ateb ‘nôl i ni, ‘na’r broblem ynde? Dim ond dweud bod nhw mynd i ffeindio allan beth sy’n digwydd ond dim byd yn digwydd. Dim ateb o gwbwl.

“Ni ‘di bod yn cael negeseuon tecst yn gweud am beido gwastraffu dŵr, bod dŵr yn brin yn yr ardal.  

“Wel dyw e ddim yn edrych fel bod e’n brin fel bod y dŵr yn gadael hwn i redeg lawr y ca’.”

Dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru wrth Newyddion S4C fod ymateb i ollyngiadau dŵr yn flaenoriaeth iddyn nhw.

“Tra bo rhai gollyngiadau yn hawdd i’w hatgyweirio ac yn gallu cael eu gwneud yn gyflym, mae eraill yn fwy cymhleth naill ai oherwydd eu lleoliad neu oherwydd ein bod angen y caniatâd angenrheidiol i gwblhau’r gwaith," meddai'r llefarydd.

“Mae'r rhain yn cymryd yn hirach a tra’n bod ni’n deall fod pobl yn gallu teimlo’n rhwystredig, gallwn sicrhau pawb ein bod wir yn cymryd ein cyfrifoldeb am atgyweirio gollyngiadau o ddifrif ac yn diolch i bobl am fod yn amyneddgar.

“Rydym yn ymwybodol o’r gollyngiad ger yr eiddo hwn, tra roeddwn wedi dymuno gallu atgyweirio’r bibell heb ynysu’r dŵr nid oedd hyn yn bosib.  

“Byddwn yn cadw’r cwsmer wedi ei ddiweddaru gyda’n cynlluniau.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.