Newyddion S4C

Archie Battersbee

Archie Battersbee: Uchel Lys yn gwrthod cais teulu i'w symud o'r ysbyty

Sky News

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu na all Archie Battersbee gael ei symud o'r ysbyty i hosbis yn dilyn cais gan ei deulu.

Roedd ei fam, Hollie Dance, am i'w mab sydd ag anafiadau i'w ymennydd allu "treulio ei eiliadau olaf" gyda'i deulu mewn lle preifat.

Mae Archie, sy'n 12 oed, wedi bod mewn coma ers iddo gael ei ddarganfod yn anymwybodol gan ei fam yn eu cartref yn Essex fis Ebrill.

Roedd cyfreithwyr ar ran teulu Archie wedi apelio i gael symud Archie o'r ysbyty mewn gwrandawiad yn yr Uchel Lys ddydd Iau.

Daw hyn wedi sawl ymgais cyfreithiol gan y teulu i sicrhau bod triniaeth i achub ei fywyd yn cael parhau.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.