Newyddion S4C

'Croeso cymysg' i'r gymuned LHDTC+ yn Eisteddfod Aberystwyth 1992

'Croeso cymysg' i'r gymuned LHDTC+ yn Eisteddfod Aberystwyth 1992

Yn ôl un o sylfaenwyr Cymdeithas y Lesbiaid a Hoywon Cymraeg eu Hiaith (CYLCH)  mae agweddau tuag at y gymuned LHDTC+ wedi newid ers i’r Brifwyl ymweld â Cheredigion ddiwethaf. 

Cafodd CYLCH ei ffurfio yn Aberystwyth ym 1990 ac roedd ganddyn nhw stondin ar faes Eisteddfod Aberystwyth 1992.

“Sefydlwyd CYLCH ym 1990,  ac yn 1992 wnaethom ni benderfynu gofyn i’r Eisteddfod am stondin," meddai Dafydd Douglas Frayling.

"Roedd ‘na groeso cymysg gyda rhai pobl yn croesawu ni’n dwym galon ac eraill yn wrthwynebus, gwnaethpwyd difrod yn y babell dros nos un noson."

Yn Eisteddfod Tregaron eleni mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn arddangos baneri cafodd eu defnyddio gan CYLCH yn Eisteddfod 1992.

Mae’r Llyfrgell hefyd yn annog pobl i gyfrannu gwrthrychau, dogfennau a ffotograffau sy’n adrodd hanes bywydau diwylliant LHDTC+ yng Nghymru.

“Oedd ein presenoldeb yn fwy o brotest mewn gwirionedd, mi oeddem ni’n cynnal protestiadau ar y maes hefyd, gan ymosod yn bennaf ar y Mudiad Efengylaidd," meddai.

“Erbyn hyn dwi’n meddwl bod yr hinsawdd wleidyddol wedi newid lot ers y nawdegau, ac wrth gwrs ma’ Mas ar y Maes a Stonewall wedi 'neud gwaith da ar faes yr Eisteddfod ers sawl blwyddyn.

“Ni oedd y rhagflaenwyr ac wedyn mae eraill wedi cymryd y peth ymlaen, ac mae’r Eisteddfod yn hapus iawn i gael digwyddiadau.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.