Newyddion S4C

Rhybudd am gynnydd mewn troseddau cefn gwlad o achos yr argyfwng costau byw

Rhybudd am gynnydd mewn troseddau cefn gwlad o achos yr argyfwng costau byw

Mae undeb amaethyddol NFU Cymru wedi rhybuddio bod lladrata eiddo yng nghefn gwlad wedi cynyddu o ganlyniad i'r argyfwng costau byw. 

Fe welwyd cynnydd o 40% yn y gost o ganlyniad i droseddau cefn gwlad yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn medd yr undeb.

Mae'r undeb wedi annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwraeth wrth i bris tanwydd gynyddu a gwerth a peiriannau amaethyddol barhau'n uchel.

Yn ôl adroddiad ar droseddau gwledig gan yr undeb, mae cerbydau drud yn cael eu targedu'n benodol. Roedd canran uchel o geir 4x4 a beiciau cwad yn cael eu dwyn, ar ôl i bandemig Covid-19 a Brexit gael effaith ar gyflenwadau. 

Dywedodd Aled Griffiths, sy'n ffermio yn y Drenewydd “bod y broblem yn dipyn mwy na ni’n ystyried” ar ôl iddo golli nifer o ddefaid eleni. 

“Faswn i’n dweud wrth unrhyw un am fod yn wyliadwrus,” meddai. 

“Os welwch chi gerbyd sydd ddim yn gyfarwydd, neu rywun yn ymddwyn yn od, gwnewch nodyn o rif cofrestr y cerbyd. Tynnwch lun os y gallwch chi achos mae gwybodaeth fel ‘na yn gallu bod yn help garw i’r heddlu i weld pwy sy’n gyfrifol”.

Mae Owen Suckley o undeb yr NFU hefyd yn rhybuddio ffermwyr “i adolygu eu diogelwch, i helpu atal trosedd ac aflonyddwch”.

“Fe all yr NFU ymateb gan helpu aelodau sy’n byw a gweithio mewn ardaloedd gwledig i roi mesurau diogelwch effeithiol mewn lle ac i barhau i ddarparu cymorth sylweddol i atal troseddu.”

Mae’r undeb wedi cyflwyno tîm mewnol sy’n cydweithio gyda’r heddlu a chynhyrchwyr peiriannau i rannu gwybodaeth i atal trosedd a darganfod eiddo.  

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.