Newyddion S4C

Meddylfryd tîm Cymru 'wedi newid ers yr Ewros yn 2016'

Meddylfryd tîm Cymru 'wedi newid ers yr Ewros yn 2016'

NS4C 04/08/2022

Mae'r 'feddylfryd' wedi newid yn nhîm pêl-droed cenedlaethol Cymru ers iddyn nhw chwarae ym Mhencampwriaeth yr Ewros yn 2016, yn ôl y cyn-chwaraewr Owain Tudur Jones.

Dywedodd y byddai Cymru wedi bodloni ar gyrraedd yr Ewros yn 2016, ond yn sgil y llwyddiant ysgubol a ddaeth o'r bencampwriaeth, mae tîm Rob Page yn barod i frwydro am fwy bellach.

"Oedda ni gyd yn mynd i Ffrainc a fysa ni 'di bod yn hapus yn gweld Cymru yn cystadlu ond yn amlwg, aethon nhw llawer pellach na hynna. 

"Dwi'n meddwl bod hynna wedi newid y seicoleg o fewn y garfan lle 'da ni ddim isio jyst troi fyny a deud reit 'da ni 'di bod i Gwpan y Byd - ma'r tîm yma, ma' 'na ryw deimlad gwahanol a fyddan nhw'n ffyddiog a hyderus i fynd allan o'r grŵp a wedyn, fedrith unrhyw beth ddigwydd."

Fe fydd Cymru yn chwarae eu gemau i gyd yn yr un stadiwm, felly ni fydd angen i’r garfan deithio hyd y wlad, sydd yn fantais fawr meddai cyn-chwaraewr Cymru.

"Gan mai hwn ydy Cwpan y Byd cynta'r tîm, 'dy nhw ddim yn gwbo dim byd yn wahanol felly ma' nhw 'di cal blas ar dau dwrnament hollol wahanol.

"Fydd 'na ryw deimlad eitha braf o fod wedi setlo mewn un lle, un gwesty, yr un cae ymarfer felly o'r ochr yna, mi fydd o'n rwbath positif."

'Disgwyliadau wedi newid'

Yn sgil llwyddiant Cymru yn ddiweddar, dywedodd Owain bod y "disgwyliadau wedi newid" bellach.

"Unwaith natho ni gyrradd Ffrainc yn 2016, cal blas ar y llwyddiant, wedyn yn enwedig y chwaraewyr 'da ni'n weld fel y sêr, ma'r bois yma 'di cal y blas a ma nhw ddim jyst am fod yn hapus efo un, 'da ni isio hyn ddigwydd dro ar ôl tro."

Dywedodd y cyn-chwaraewr a’r sylwebydd Malcolm Allen bod "gormod o enillwyr" yn nhîm Cymru i setlo am gyrraedd Cwpan y Byd yn unig.

"Ma' nhw angan creu argraff, dylanwad yn y grŵp i ddechra', ond hefyd ma'r ysbryd a'r agwedd yn sbeshial a ma nhw'i gyd efo'i gilydd fel un teulu mawr a gynno ni chwaraewyr yna sydd yn safonol iawn ac yn medru ennill gema' ar ben'i hunan ac ella mai dyma'r cyfla dwytha iddyn nhw neud rwbath yn Cwpan y Byd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.