Newyddion S4C

Plaid Cymru

Amaeth 'y talcen caled mwyaf' yn y cytundeb cydweithio rhwng Llafur a Phlaid Cymru

Mewn trafodaeth ar Faes yr Eisteddfod gan Blaid Cymru am y cytuneb cydweithio rhyngddyn nhw â’r Llywodraeth Lafur, dywedodd yr aelod arweiniol dynodedig  yn y Cytundeb Cydweithio, Cefin Campbell AS, mai maes amaethyddiaeth yw’r talcen caled mwyaf oddi mewn i’r cytundeb.

Cyfeiriodd at yr ymdrechion i geisio dod i ddealltwriaeth ar feysydd fel cynlluniau atal llygredd sy’n cael eu hadnabod fel NVZ a phwnc dadleuol plannu coed.

“Eitha cynhyrfus yw’r trafodaethau hynny“ meddai Mr Campbell.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, y dylai’r Prif  Weinidog, Mark Drakeford, ymddiheuro am ei sylwadau bythefnos yn ôl pan ddywedodd fod angen iddo gyfiawnhau gwario mwy o dreth ar ffermio i “yrwyr tacsi o dras Bangladesh” yng Nghaerdydd.  

Roedd Mr Price yn ymateb i sylw gan aelod o’r gymuned amaethyddol yn y gynulleidfa a fynegodd siom â sylwadau’r Prif Weinidog.   

“Dw i’n meddwl y dylie fe ymddiheuro am y sylwadau hynny," meddai Adam Price.

Ychwanegodd mai un o’i flaenoriaethau trwy’r cytundeb cydweithio yw sicrhau undod yng Nghymru.

“Roedd y sylwadau yn hollol annnerbyniol. Roedd e’n trïo creu hollt rhwng cymunedau, ac mae angen i ni uno’n cymunedau,” ychwanegodd Mr Price.

Cysylltodd Newyddion S4C â Llywodraeth Cymru gan ofyn am eu hymateb i sylwadau Adam Price. Dywedodd llefarydd nad oes sylw pellach ganddyn nhw ar y mater hwn.

Cyfaddefodd Cefin Campbell bod nifer o ffermwyr wedi mynegi siom â chynlluniau amaethyddol Llywodaeth Cymru wrtho ar faes y brifwyl. Ond gwrthododd yr awgrym fod Plaid Cymru mewn sefyllfa anodd, wrth gyd-weithio â’r llywodraeth a phlesio ffermwyr.

“Dy’n ni ddim yn nghae’r Ceidwadwyr, dy’n ni ddim yn nghae Llafur, ry’n ni yng nghae’r ffermwyr," meddai.

Mae 46 o feysydd polisi yn y cytundeb cydweithio rhwng y Llywodraeth Lafur a Phlaid Cymru, yn eu plith, y cynllun i roi  prydau ysgol am ddim i holl blant cynradd Cymru erbyn 2024.  

Yn ôl yr aelod dynodedig yn y Cytundeb Cydweithio, Siân Gwenllian AS, mae’r cytundeb cydweithio “yn un o lwyddiannau mwya’r flwyddyn ddiwethaf ar draws gwledydd Prydain “     

“Pan fo gynnon ni werthoedd tebyg , mae angen i ni frolio’r math yma o ddiwylliant, sy’ mewn gwrthgyferbyniad llwyr â San Steffan “ ychwanegodd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.