Newyddion S4C

Prawf Llif Unffordd Covid-19

Profion Llif Unffordd am ddim yn dod i ben yng Nghymru

NS4C 31/07/2022

Dydd Sul fydd y diwrnod olaf i'r cyhoedd gael Profion Llif Unffordd am ddim yng Nghymru.

Bydd profion yn parhau i gael eu cynnig i rai, gan gynnwys pobl mewn cartrefi gofal ac i staff y gwasanaeth iechyd a gofal sydd â symptomau.

Daw hyn wrth i Gymru weld gostyngiad yn y nifer o bobl yn profi'n bositif am Covid-19 yr wythnos ddiwethaf, gydag oddeutu 156,000 o bobl yn profi'n bositif, sy'n gyfystyr â 1 mewn 19 o bobl.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, bod y gostyngiad yn caniatáu rhoi'r gorau i'r profion llif unffordd am y tro.

"O 1 Awst, byddwn yn rhoi'r gorau i brofion llif unffordd am ddim i aelodau o'r cyhoedd sydd gan symptomau Covid-19.

"Mae hyn yn cydfynd efo ein newid tymor hir ni o bandemig i endemig yng Nghymru."

Ychwanegodd Ms Morgan yb byddai hyn yn galluogi adnoddau i gael eu harbed ar gyfer achosion yn y dyfodol yn ogystal ag amrywiolion newydd ac amgylchiadau mwy heriol ym misoedd y gaeaf. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.