Newyddion S4C

Dwr Eisteddfod

Cyflenwad dŵr ar safle'r Eisteddfod 'yn weithredol eto'

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod y cyflenwad dŵr ar safle'r Brifwyl yng Ngheredigion 'yn weithredol eto'.

Fe gafodd y cyflenwad dŵr ar safle'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ei ddiffodd am ran helaeth o'r diwrnod ddydd Gwener er mwyn cynnal profion ar ansawdd y dŵr.

Mewn datganiad ddydd Sadwrn, dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod bod "y systemau dŵr cyhoeddus ar Faes yr Eisteddfod yn weithredol eto yn dilyn canlyniadau’r profion a ddaeth drwodd y bore ‘ma. 

"Rydyn ni’n parhau i weithio gyda Chyngor Ceredigion a Dŵr Cymru ar rai materion, oherwydd maint a chymhlethdod isadeiledd dŵr dros dro, ond mae’r dŵr yn ddiogel i’w ddefnyddio ar y Maes."

Pan mae digwyddiadau fel yr Eisteddfod yn cael eu cynnal, mae rhwydwaith dros-dro yn cael ei chreu i ddarparu dŵr ar gyfer digwyddiadau o'r math.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.