Newyddion S4C

Tomos / Llun teulu.png

Diogelwch ym myd amaeth: 'Dim un swydd yn werth y boen o gladdu plentyn'

NS4C 22/07/2022

Mae teulu bachgen fu farw ar fferm yn Rhondda Cynon Taf y llynedd wedi defnyddio eu profiad i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch yn y diwydiant amaeth.

Bu farw Tomos-Rhys Bunford, 9, ar 6 Medi 2021 mewn damwain ar y fferm deuluol.

Mae teulu Tomos wedi cydweithio gyda'r Sefydliad Diogelwch Fferm i godi ymwybyddiaeth am y peryglon all godi yn y diwydiant a'r camau sydd angen eu cymryd i fod mor ddiogel â phosib.

Roedd Tomos, ei rieni, ei frawd a'i chwaer wedi teithio mewn cerbyd i gludo dŵr i'r gwartheg gyda'r tanc dŵr yn y cefn ar ddiwrnod ei farwolaeth.

Yn fuan iawn ar ôl cyrraedd y cae, fe ddechreuodd y cerbyd a'r tanc fynd allan o reolaeth.

Dywedodd tad Tomos, Rhys, ei fod "wedi gwneud y penderfyniad i gael allan o'r cerbyd. Pe bai’r lori wedi mynd dros y clogwyn ar waelod y cae, fe allen ni i gyd fod wedi marw.”

Fe wnaeth aelodau o'r teulu neidio allan o'r cerbyd, ond fe wnaeth y tanc dŵr daro Tomos ac er gwaethaf ymdrechion ei deulu a'r gwasanaethau brys, bu farw'r bachgen yn y fan a'r lle. 

Yn sgil y drychineb, mae ei deulu yn awyddus i godi ymwybyddiaeth yn y diwydiant amaeth o'r peryglon gan ddweud nad oes yna "unrhyw swydd yn werth y boen o gladdu plentyn."

Llun Teulu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.