Newyddion S4C

Tywydd garw

Rhybudd melyn am stormydd mellt a tharannau ar draws Cymru

NS4C 22/07/2022

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd mellt a tharannau ar draws Cymru rhwng 10:00 a 22:00 ddydd Gwener yn dilyn tywydd crasboeth.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gallai'r stormydd gwasgaredig effeithio ar amodau gyrru, amseroedd trenau a chyflenwadau trydan i gartrefi a busnesau am gyfnod byr.

Gallai hyd at 40-50mm o law ddisgyn mewn mannau ac mae disgwyl cyfnodau o gesair a mellt.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 16 o siroedd Cymru:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell Nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Merthyr Tudful
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Fynwy
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.